Poliüretan Sütun, Poliüretan Sütun Başlıkları, Poliüretan Sütun Ayağı modellerini aşağıdaki galeriden beğenebilirsiniz.

Poliüretan sütun modelleri yivli sütun, Düz sütun, Sütun başlık dor iyon korint başlıklar alt kaideler, konik sütunlar ve sütun aksesuarlarının imalatını yapmaktayız, İsteğe göre özel ölçülerde projelere uygun poliüretan sütun takımı imalatı yapmaktayız. Silindirik veya düz kare sütun modellerimiz mevcut. Sütun modellerini toptan ve perakende satışını yapmaktayız. Sütun ve sütun başlıklarını kendi bünyemizde imalatını yapmaktayız.

SÜTUN ve SÜTUN BAŞLIKLARI:
Klasik mimarlıkta sütun başlığının süslemesi,düzeni belirleyen başlıca unsurdur.Sütun başlığı, sütun ile taşıdığı kiriş arasındaki parçadır..Antik kültürlerde özellikle sütun başlığı önemli bir yapı ögesdidir.Eski Mısır tapınakları,Grek(Yunan) ve Roma mimarisinde önemli üslup biçimleri ortaya çıkmıştır.

Antik tapınak ve ondan esinlenmiş sütun ve çatı arasındaki bağlantı kısmı ile sütunların düzenine sütun sistemi denir.İlk zamanlar sütun sistemi tamamen süssüz olarak kullanılmış fakat daha sonraları dekoratif parçalarla birlikte kullanılmıştır.Daha sonra Romalılarında benimsediği Yunanlılara özgü üç türlü sütun sistemi ortaya çıkmıştır.

Dor,İyon ve Korint başlıklar
Nizam,bir sütunun üzerine konan mimari düzendir ve kirişten meydana gelir.Mimari yapıya karakter verir.Yunanlılar üç mimari nizam oluşturmuşlardır.Bunlardan en eskisi dor nizamdır.

Dor sütun sistemi ve başlığı: M.Ö.625 yılında görülmeye başlanmıştır.Kaidesiz ve yivli bir sütundan oluşan dor nizamı ,iki parçadan oluşan bir sütun başlığı,sütunları taşıyan arşitrav(düz) ve friz(süslü) kiriş ve bunları taşıyan kornişten oluşmuştur.Dor sütununun yivli bir gövdesi vardır ve kaidesi yoktur.Kenarları yukarı meyilli,ince plaka bir başlık ve onun üzerindede kare biçiminde bir kapaktan oluşur.

İyon sütun sistemi ve başlığı: İlk olarak İyoniya ‘da M.Ö.570 da görüldü.Dor nizama göre iyon nizamı daha ince ve dekoratiftir.Sütunlar bir kaide üzerine oturur ve yivleri daha farklıdır.Sütunun üzerindeki yivler çubuk gibidir.Sütun başlıklarına helezon şeklinde(volüt adı verilen) köşe kıvrımları ve geometrik süsler eklenmiştir.İyon sütun başlığının en belirgin özelliği kenarlardan taşan kıvrık kısımlarıdır.

Korint sütun sistemi ve başlığı, iyon ve dor nizamlarına göre biraz daha yakın M.Ö.400 yıllarına dayanıyor .Korint özellikle Helenistik Çağ’da gelişmiş ve Roma Çağında en çok kullanılan nizam olmuştur.Korint sütun başlığı akantus yaprakları ile dekore edilmiştir.Sepet görüntüsüne hakimdir ve dört tarafına ise gül biçiminde şekiller verilmiştir.

Anadolu Antik Çağ mimarları özellikle kendi uyarladıkları ve geliştirdikleri iyon ve korint nizamlarını tercih edip,uyarlayıp,oluşturmuşlardır.Romalılar ise korint ve iyon nizamlarını karıştırarak kompozit adı verilen bir sistem oluşturmuşlardır.